در خصوص پرونده کثیرالشاکی شهرک ژاندارمری هر نهادی به اندازه سهم خود باید پاسخگو باشد

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر لزوم پرهیز دستگاه‌ها از ارجاعات بی‌مورد به دستگاه‌های دیگر گفت: هر نهادی به اندازه سهم خود باید پاسخگوی مردم باشد و از ارجاعات بی‌مورد به دیگر دستگاه‌ها خودداری شود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: در خصوص پرونده کثیرالشاکی شهرک ژاندارمری هر نهادی به اندازه سهم خود باید پاسخگو باشد