وزارت نفت بالاخره مجبور شد فیشهای حقوق مدیران و کارکنان خود را بر روی سامانه ثبت کند

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: وزارت نفت بالاخره مجبور شد فیشهای حقوق مدیران و کارکنان خود را بر روی سامانه ثبت کند