انتشار برای نخستین بار / بدرقه باشکوه فرمانده سپاه در سوریه توسط مردم، عشایر و اعضای دفاع محلی سوریه

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: انتشار برای نخستین بار / بدرقه باشکوه فرمانده سپاه در سوریه توسط مردم، عشایر و اعضای دفاع محلی سوریه