ورود مهاجران نجات یافته به سواحل انگلیس

یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی ساحل کاله واژگون شده و سرنشینانش مفقود و غرق شده بودند. این پناهجویان قصد داشتند با عبور از کانال مانش به جنوب انگلستان برسند که تعدادی از این پنهاجویان نجات یافته وارد سواحل انگلیس شده اند.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: ورود مهاجران نجات یافته به سواحل انگلیس