بازدید میدانی وزیر بهداشت از فرودگاه امام(ره)

بازدید میدانی وزیر بهداشت از فرودگاه امام(ره)
خبرگزاری مهر
دریافت 8 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: بازدید میدانی وزیر بهداشت از فرودگاه امام(ره)