لزوم پویایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با کمک بسیج در سراسر کشور

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر لزوم پویایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با کمک بسیج در سراسر کشور تاکید کرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: لزوم پویایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با کمک بسیج در سراسر کشور