ایستادگی وزیر صمت در غبار صنعت خودرو/ وقتی فاطمی‌امین پای تصمیم کارشناسی‌شده می‌ایستد

اصلاح قیمت خودرو موضوعی بود که حداقل ۴ وزیر گذشته ساختمان سمیه هرگز به آن ورود نکردند و ترجیح دادند مشکلات صنعت خودرو را برای وزیر بعدی به ارث بگذارند و هرگز کفش‌هایشان در راهرو‌های دولت و مجلس و ... خاکی نشود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: ایستادگی وزیر صمت در غبار صنعت خودرو/ وقتی فاطمی‌امین پای تصمیم کارشناسی‌شده می‌ایستد