تصاویری از "بدمن" درگذشته سینما ایران - Gooya News

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: گزارش و تصاویر خبرگزاری فرانسه از طرح جنجالی ممنوعیت حیوانات خانگی در ایران - Gooya News

موضوعات مرتبط: سینما ایران درگذشته