پیگیری بیمه مسئولیت دانشجویان پرستاری/ تدوین مجدد برنامه آموزشی

پیگیری بیمه مسئولیت دانشجویان پرستاری/ تدوین مجدد برنامه آموزشی
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت، جلسات دبیر کمیته سلامت شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت و جمعی از دبیران دانشکده‌های پرستاری کشور با اعضای سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزیر بهداشت برگزار شد.

در این دو جلسه عبادی معاون پرستاری وزیر بهداشت، میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، عباس زاده مدیرکل امور توانمند سازی وزارت بهداشت، راهزانی معاون آموزشی سازمان نظام پرستاری، شمس رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری، خلیلی معاون امور دانشجویی سازمان نظام پرستاری کشور، نادری معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان نظام پرستاری با نمایندگان قانونی دانشجویان صحبت کردند.

در این جلسه بحث‌هایی در زمینه اختصاص دادن بخشی از ظرفیت آزمون لیسانس به پزشکی به دانشجویان رشته پرستاری، افزایش ارتباطات با دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، مخالفت با افزایش ظرفیت‌های رشته پرستاری، آشنایی با ارکان سازمان نظام پرستاری و تدوین مجدد کوریکولوم آموزشی پرستاری و پیگیری بیمه مسئولیت دانشجویان پرستاری صورت گرفت.

همچنین ارتقای آگاهی دانشجویان پرستاری، پیگیری افزایش حقوق کار دانشجویی، دوره‌های بهبود سطح آموزش دانشجویان با ارائه مدارک معتبر از سازمان نظام پرستاری با انتخاب اساتید توسط خود دانشجویان، پیشنهاد اردو‌ها و کارگاه‌های توانمند سازی دانشجویان جهت بحث و رایزنی‌های احقاق حقوق صنفی دانشجویان پرستاری در این جلسه مطرح شد.

بحث و تبادل نظر درباره قانون تعرفه گذاری پرستاری، دعوت از اعضای شورای صنفی دانشجویان جهت گسترش برنامه توسعه سلامت نظام، ذکر نیاز به حضور دانشجویان در موقعیت‌های حساس و تصمیم گیرنده در سازمان نظام پرستاری، بیان نیاز به گسترش حضور زنان در موقعیت‌های حساس و تصمیم گیرنده سازمان نظام پرستاری، بحث درباره موضوع پرستار تخصصی و ذکر لزوم داشتن مطب برای پرستاران همانند ماما‌ها و پزشکان و بحث درباره پروژه نوین پرستاری جامعه نگر از دیگر مسائل این جلسه بود.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: پیگیری بیمه مسئولیت دانشجویان پرستاری/ تدوین مجدد برنامه آموزشی