ماجرای هدیه انگشتر رهبر انقلاب به حاج قاسم بعد از ۶ سال

ماجرای هدیه انگشتر رهبر انقلاب به حاج قاسم بعد از ۶ سال
خبرگزاری مهر
دریافت 10 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: ماجرای هدیه انگشتر رهبر انقلاب به حاج قاسم بعد از ۶ سال

موضوعات مرتبط: انقلاب انگشتر رهبر هدیه