عضو علمی کمیته کرونا: به حرف بی‌سوادانی که علیه واکسن حرف می‌زنند، گوش نکنید

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: عضو علمی کمیته کرونا: به حرف بی‌سوادانی که علیه واکسن حرف می‌زنند، گوش نکنید

موضوعات مرتبط: واکسن علمی