رئیس اتاق اصناف فارس: حمایت از اقتصاد خرد به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: چیزی که می‌تواند به دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند حمایت از اقتصاد خرد است که در دنیا روی آن حساب باز شده است که این اقتصاد خرد از همین اصناف شروع و تشکیل می‌شود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: رئیس اتاق اصناف فارس: حمایت از اقتصاد خرد به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند