استمرار عملیات برف روبی و شن پاشی در معابر شهری پاوه

استمرار عملیات برف روبی و شن پاشی در معابر شهری پاوه
خبرگزاری مهر
دریافت 56 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: استمرار عملیات برف روبی و شن پاشی در معابر شهری پاوه