معاون وزیر کار: آموزش در مراکز علمی باید متناسب با نیاز بازار کار کشور باشد

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی گفت: بر اساس محورهای تعیین شده در زیست بوم ملی اشتغال، آموزش در دانشگاه ها و مراکز علمی باید متناسب با نیاز فعلی بازار کار کشور باشد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: معاون وزیر کار: آموزش در مراکز علمی باید متناسب با نیاز بازار کار کشور باشد