رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران بازداشت شد

رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران بازداشت شد
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، داود گودرزی در صفحه خود در توئیتر از بازداشت رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران خبر داد و نوشت: رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران بازداشت شد. مدتی پیش نیز معاون خدمات شهری این منطقه برکنار شد.

وی عنوان کرده است که در کنار برخورد با مدیران متخلف، اصلاح فرایند معیوب پیمانکاری در دستور کار است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران بازداشت شد