ژانویه ۲۰۲۲؛ سومین ماه مرگبار سوئد در دو سال گذشته

سوئد به عنوان رکوردار تیراندازی‌های مرگبار در میان کشور‌های اروپایی در ماه ژانویه شاهد هفت قتل با سلاح گرم بود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: ژانویه ۲۰۲۲؛ سومین ماه مرگبار سوئد در دو سال گذشته