جلسه فرماندار اندیکا با رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جلسه فرماندار اندیکا با رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
خبر آنلاین

به گزارش خبرآنلاین خوزستان از اندیکا، جمعه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ ،جلسه نوذری فرماندار اندیکا با دکتر سرمست رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،از تسریع در تجهیز بیمارستان محلی و استقرار پزشکان متخصص،تجهیز و رسیدگی به امور مراکز درمانی جعفر آباد،کوشک،دین راک،شیرین بهار،دلی محموحسین خان وچلو_تامین نیروی انسانی مورد نیاز_تجهیز و تعمیر خانه های بهداشت تاکید کردند.

46

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: جلسه فرماندار اندیکا با رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز