حقی: افزایش مصرف کاربران باعث کاهش سرعت اینترنت شده

حقی: افزایش مصرف کاربران باعث کاهش سرعت اینترنت شده
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «مجید حقی»، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، افزود: «اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف بر روی سرعت به دلیل کمبود منابع مورد نیاز شبکه است و در واقع علت اصلی شرایط موجود در حوزه کیفیت اینترنت، عدم توسعه شبکه اپراتور‌ها متناسب با افزایش مصرف کاربران است.»

وی تصریح کرد: «گزارش وضعیت دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در بخش حجم دیتای مصرفی و سرعت ارایه خدمات در نسل ۳ و ۴ به منظور شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منتشر شده است.»

گزارش بررسی وضعیت اینترنت اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل در کشور (طی یکسال گذشته)

تجزیه وتحلیل اطلاعات همراه اول:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) همراه اول در یک سال گذشته از ۱۲۰۰۰ ترابایت به ۱۷۲۰۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۳ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم از ۲۵۵۰ ترابایت به ۲۶۴۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۱۶ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۹۴۵۰ ترابایت به ۱۴۵۶۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۸۴ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۳ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۳.۳ به ۴ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۴ -سرعت (Throughput) نسل ۴ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۸.۶ مگابیت در ثانیه به ۸.۲ مگابیت در ثانیه رسیده است.


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل، همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور‌های تلفن همراه ایران.

تجزیه وتحلیل اطلاعات ایرانسل:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) ایرانسل در یک سال گذشته از ۱۲۲۰۰ ترابایت به ۱۷۰۵۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم حدود ۱۷۰۰ ترابایت به ۱۵۵۰ ترابایت معادل ۹ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۱۰۵۰۰ ترابایت به حدود ۱۵۵۰۰ ترا بایت رسیده که معادل ۹۱ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۴ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱.۸ مگابیت در ثانیه به ۲.۳ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۳ -سرعت (Throughput) نسل ۳ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱۲.۲ مگابیت در ثانیه به ۱۱.۱۱ مگابیت در ثانیه رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل، همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور‌های تلفن همراه ایران.

جمع بندی:

۱ -با بررسی نمودار‌های حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) و سرعت (Throughput) که به طور کلی برای شهر‌ها استخراج شده مشاهده میگردد، در عمده شهر‌ها مقدار مصرف دیتا افزایش یافته است، لیکن مقادیر مربوط به سرعت هم در کل کشور متاثر از افزایش مصرف کاهش یافته لیکن این کاهش در تمام شهر‌های یکسان نبوده و بصورت جهشی و کاهش ناگهانی نیست.

۲- در خصوص نسل سوم نیز با توجه به سهم کم ترافیک توزیع شده توسط این بخش (۱۶% سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک این شرکت و ۹ %سهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این شرکت) تغییر عمده‌ای در مدت یکساله دیده نمیشود و به نظر میرسد عمده کاربران از طریق نسل چهارم سرویس داده میشوند.

۳- شرکت همراه اول در بخش ارائه سرویس نسل چهارم که ۸۴% مشترکین خود را سرویس میدهد در وضعیت نامناسبی نسبت به ایرانسل قرار دارد و پیش بینی میشود در دوره تعطیالت سال جدید با توجه به گستره شبکه، حجم مشتریان و افزایش ناگهانی مصرف در صورت استمرار روند موجود با مشکل جدی مواجه باشد.

۴- اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف در سرعت ارائه خدمت به مفهوم کمبود منابع مورد نیاز شبکه و در نهایت به نظر میرسد عامل اصلی شرایط موجود عدم توسعه اپراتور‌ها متناسب افزایش مصرف مشتریان باشد (همچنین تاخیر در استفاده از باند ۲۳۰۰ واگذار شده که البته بخشی از طرح توسعه ایشان میباشد).

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: انتقاد تند ارگان دولت از حامیان صیانت / طرح شفافیت آرای خود را رد می کنید و بر تصویب طرح حساسیت زای صیانت اصرار دارید/ از خواست مردم عدول کرده اید