ببینید | فریم به فریم با رئیس جمهور اوکراین در گذر زمان

ببینید | فریم به فریم با رئیس جمهور اوکراین در گذر زمان
خبر آنلاین
دریافت 3 MB

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: لاوروف: غرب همدست رژیم اوکراین در بحران فعلی است