صورت مالی نفت خزر؛ شرکت آماده به کار با ۱۶۹ میلیارد سودآوری

صورت مالی نفت خزر؛ شرکت آماده به کار با ۱۶۹ میلیارد سودآوری
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار، از روز گذشته گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی از جمله تعداد ۷ بانک دولتی، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

در همین راستا صورت مالی شرکت نفت خزر سال مالی منتهی به ۹۹ منتشر شد. در این گزارش عنوان شده است که این شرکت در سال ۱۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته است. همچنین این شرکت در سال ۹۸ هم ۱۵۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است.

بر اساس این گزارش مجموع کارکنان این شرکت، اعم از کارکنان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی در سال ۹۹، ۲۷۶ نفر بوده است.

همچنین همانطور که مشخص است در سال ۹۹ برای اکثر پروژه‌های انتقالی هزینه‌ای تخصیص داده نشده است.

در تصاویر زیر برنامه‌های عملیاتی مصوب و عملکرد شرکت ذکر شده است.

در پایان لازم به ذکر است قضاوت سازمان حسابرسی برای این شرکت کافی و مناسب است. همچنین این سازمان تصریح کرده است که شرکت نفت خزر در سال‌های گذشته فاقد عملیات حفاری و اکتشاف بوده و از همین رو تجهیزات شرکت به حالت stand by درآمده است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: صورت مالی نفت خزر؛ شرکت آماده به کار با ۱۶۹ میلیارد سودآوری