تفکیک رختکن تیم کراولی تاون انگلستان به دلایل نژادپرستانه

 تفکیک رختکن تیم کراولی‌تاون انگلستان به دلایل نژادپرستانه 


چند بازیکن تیم کراولی، مدیر این باشگاه را به استفاده مکرر از زبان نژادپرستانه توهین آمیز و حتی مجبور کردن بازیکنان غیرسفیدپوست به استفاده از رختکن های مختلف متهم کرده‌اند.

جان یمز، مدیر این باشگاه در لیگ دو انگلستان، تا ادامه تحقیقات تعلیق شده است.

یک مبارز ضد نژادپرستی به اسکای اسپورت نیوز گفت: از این اتهامات وحشت زده شده است. اگر درست باشد، این آپارتاید در آخرین شکل آن و در بریتانیا خواهد بود. این به گذشته تعلق دارد، نه به حال و نه به آینده، این یک نقطه بسیار پایین در مبارزه با نژادپرستی و تبعیض است.

هفت فوتبالیست به انجمن فوتبالیست های حرفه ای (PFA) شکایت کرده اند که در حال تحقیق و حمایت از افراد درگیر هستند. همچنین اتحادیه فوتبال و مالکان آمریکایی جدید باشگاه نیز تحقیقات را در مورد این پرونده آغاز کرده اند.


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: تفکیک رختکن تیم کراولی تاون انگلستان به دلایل نژادپرستانه