نظر جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره تاثیر جنگ اوکراین روی برکناری پوتین

نظر جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره تاثیر جنگ اوکراین روی برکناری پوتین
خبر آنلاین

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از سی ان ان، منابع متعدد وابسته به اطلاعات آمریکا می‌گویند تردید دارند که هرگونه تغییر در افکار عمومی مردم روسیه علیه جنگ در اوکراین تاثیری در متقاعد کردن پوتین برای پایان دادن به درگیری داشته باشد.

ارزیابی‌ها مبتنی بر این حقیقت است که پوتین در طور دو دهه قدرت، کنترل شخصی خود بر روسیه را مستحکم کرده است.

البته پوتین به تغییرات هرچند کوچک در افکار عمومی مردم خود حساس است اما توانایی وی در سرکوب و کنترل رسانه‌ها، همچنان به وی کمک می‌کند تا در برابر هرگونه خیزش مردمی ایزوله شود.

بدین ترتیب وی آزاد است تا جنگ را باشرایطی که خودش می‌خواهد جلو ببرد.

سه منبع اطلاعاتی تاکید می‌کنند پوتین در تصمیم‌گیریهایی که در دنیای غرب به رده‌های پایین‌تر واگذار می‌شود؛ مشارکت مستقیم دارد.

بر این اساس پوتین حتی در موارد جزئی مانند مکان حمله و اهداف عملیاتی روزانه نیز تصمیم می‌گیرد.

یکی از مقامات ارشد ناتو می‌گوید به وضوح تصمیم گیرنده اصلی خود پوتین است،چراکه به اعضای کابینه اعتماد فنی ندارد.

به همین خاطر پرسش‌هایی درباره اثربخشی تحریم‌های غرب با هدف منفورساختن جنگ در داخل روسیه با ایجاد دردهای اقتصادی مطرح می‌شود.

هرچند تحریم‌ها باعث توقیف دارایی‌های الیگارش‌های روس در جهان خارج شده، اما پوتین جلوی پیامدهای اقتصادی فوری را گرفته است و در حالی که نارضایتی میان نخبگان سیاسی بیشتر شده، اما منجر به این نخواهد شد که پوتین مسیر خود را تغییر دهد و همه اینها برای برکناری وی کافی نیست.

5656

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: نظر جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره تاثیر جنگ اوکراین روی برکناری پوتین