سعید حافظی: خبر مرگ عبدالباقی دروغ است

 سعید حافظی: خبر مرگ عبدالباقی دروغ است


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: سعید حافظی که قضیه مترو پل را افشا کرده بود مورد مرحمت دلسوزان نظام قرارگرفت

موضوعات مرتبط: سعید حافظی دروغ