معاون رئیس قوه قضائیه : جمهوری اسلامی ایران، مدافع حقوق بشر است و تلاش جمهوری اسلامی ایران در دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشتشان در جهان بی نظیر است

 معاون رئیس قوه قضائیه : جمهوری اسلامی ایران، مدافع حقوق بشر است و تلاش جمهوری اسلامی ایران در دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشتشان در جهان بی نظیر است


دبیر ستاد حقوق بشر گفت: جمهوری اسلامی ایران، مدافع حقوق بشر است و تلاش جمهوری اسلامی ایران در دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشتشان در جهان بی نظیر است.

یه گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی در اولین نشست کمیته صیانت از حقوق مردم، گفت: کمیته صیانت از حقوق مردم تقویت کننده اقدامات حقوقی بشری است که تاکنون انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق بشر است و انقلاب جمهوری اسلامی انقلابی حقوق بشری است؛ چرا که با حذف نهادهای دیکتاتوری نهادهای مردمی را حاکم کرد و ۱۴ تا ۱۵ نهاد مرتبط با حقوق مردم در کشور مانند ستاد حقوق بشر ایجاد شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه حقوق بشر محدود به قوه قضاییه و دولت نیست بلکه شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‎شود، گفت: غربی‎ها قصد دارند حقوق بشر مدنظر خود را به دیگر کشورها تسری بدهند تا بتوانند براساس آن، از کشورهای دیگر نقد کنند یا به آنها فشارهای با انگیزه سیاسی وارد کنند. 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: معاون رئیس قوه قضائیه : جمهوری اسلامی ایران، مدافع حقوق بشر است و تلاش جمهوری اسلامی ایران در دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشتشان در جهان بی نظیر است