قاسم سلیمانی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان ورودی ۱۳۷۰/عکس

قاسم سلیمانی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان ورودی ۱۳۷۰/عکس
خبر آنلاین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کنکور سال ۱۳۷۰ شرکت کرده و در رشته علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرفته شده است.

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: قاسم سلیمانی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان ورودی ۱۳۷۰/عکس