دیدار وزیر امورخارجه با رئیس مجلس ارمنستان

دیدار وزیر امورخارجه با رئیس مجلس ارمنستان
خبرگزاری دانشجو

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: دیدار رئیس مجلس ارمنستان با امیرعبداللهیان

موضوعات مرتبط: مجلس ارمنستان رئیس مجلس