برگزاری میز خدمت در اداره کل کار خراسان شمالی

برگزاری میز خدمت در اداره کل کار خراسان شمالی
خبرگزاری مهر
دریافت 18 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: برگزاری میز خدمت در اداره کل کار خراسان شمالی

موضوعات مرتبط: خراسان شمالی اداره کل