نقره داغ فولاد و نفت مسجد سلیمان با آزادی حقوقی

نقره داغ فولاد و نفت مسجد سلیمان با آزادی حقوقی
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

* با توجه به شکایت سامان مهرابی زاده از باشگاه علم و ادب تبریز، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت مهدی خرمی از حسین مالکی، مالکی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق مهدی خرمی محکوم گردید.

* در پی شکایت محمود فکری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۶ میلیون و ۵۲۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ ۶۱۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت ولی الله حاتمی از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت علی خماند از فرشاد اسدی، اسدی به پرداخت مبلغ ۶۵۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت دعوی خواهان نسبت به مابه التفاوت مبلغ خواسته به میزان ۲۱۴ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت باشگاه قشقایی شیراز از مهدی لیموچی و باشگاه فولاد خوزستان مبنی بر فسخ غیرموجه، مطالبه غرامت و اعمال محرومیت کمیته وضعیت با استناد به مقرار ت حاکم بر موضوع مهدی لیموچی را به محرومیت چهارماهه از شرکت در بازی‌های رسمی (اعم از باشگاهی و ملی) محکوم کرد. همچنین لیموچی و باشگاه فولاد خوزستان به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت غرامت و پرداخت مبلغ ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان به صورت تضامنی محکوم گردیدند. کمیته وضعیت در خصوص خواسته باشگاه فرهنگی ورزشی قشقایی شیراز نسبت به مازاد خواسته خود در خصوص باشگاه فولاد خوزستان به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال مردود اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: نقره داغ فولاد و نفت مسجد سلیمان با آزادی حقوقی