معافیت صدور سند در روستاها تا یک میلیون ریال

کاظمی گفت: میزان حد نگاری اراضی ملی و موات تا پایان سال قبل یک میلیون و ۷۴ هزار هکتار بوده است که طبق هماهنگی به عمل آمده با اداره کل منابع طبیعی استان زنجان ظرف یک ماه آینده میزان حد نگاری به یک میلیون و ۱۳۲ هزار هکتار خواهد رسید.

او می گوید: میزان حد نگاری اراضی کشاورزی تا سال ۱۳۹۵در حدود ۷۵ هزار هکتار بوده است.

معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: سال قبل ۱۳۲ هزار و ۵۸۱ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های زنجان، خدابنده و ایجرود برای حد نگاری گردآوری شد.

به گفته کاظمی متقاضی محور بودن طرح و استقبال نکردن زارعان به دلایل مالی یکی از موانع موجود در راستای اجرایی شدن حد نگاری اراضی کشاورزی است.

معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: از ۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ۱۲ هزار و ۱۳۱ هکتار حد نگاری شده است.

او می گوید: از جمله موانع موجود در راستای حد نگاری شدن قانون منع جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، فوت صاحبان انساق زراعی و ورثه‌ای بودن تصرفات و عدم توافق بین وراث، وجود شیوه نامه مالی و لزوم تسویه آن از طرف زارعین، متقاضی محور بودن طرح و عدم استقبال زارعین از جمله این عوامل است.

کاظمی گفت: حد نگاری مناطق مسکونی بافت روستایی تا پایان سال ۱۳۹۶ از کل املاک بافت مسکونی روستایی استان تعهد ۵ هزار و ۱۹ قطعه به مساحت ۲۴۳ هکتار بود که در سال قبل پیشرفت زیادی کرده و به ۳۲ هار و ۶۲۹ قطعه با مساحت ۵ هزار و ۳۴۶ هکتار رسید.

او می گوید: در آینده نزدیک در صورت استقبال متقاضیان عملیات حد نگاری مناطق باقیمانده املاک بافت مسکونی روستایی با همکاری بنیاد مسکن عملیاتی خواهد شد.

معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: برابر بخشنامه سازمان در بافت مسکونی روستا‌ها صدور و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای از هزینه‌های ثبتی به میزان یک میلیون ریال معاف است.

کاظمی می گوید: در سال ۱۴۰۰ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به حد نگاری املاک شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر اقدام وهم اکنون آمار در این باره ۱۳ هزار و ۱۸۱ قطعه به مساحت ۵۶۹ هکتار است.

او گفت: حد نگاری املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی برابر تبصره ماده ۹ قانون حد نگار همه دستگاه‌ها مکلفند همه اطلاعات املاک متعلق به خود را برای صدور سند مالکیت تک برگی در اختیار سازمان ثبت قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: معافیت صدور سند در روستاها تا یک میلیون ریال