برداشت جو از ۲ هزار و ۸۹۷ هکتار مزارع شاهرود آغاز شد

آقای نهاردانی گفت: برداشت محصول جو کشاورزان شهرستان شاهرود با به کارگیری ۱۲ کمباین آغاز شد.

سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود می گوید: برداشت ۱۰ هزار تُن محصول جو از مزارع شهرستان شاهرود برآورد می‌شود.

آقای نهاردانی گفت: تولید این محصول در هر هکتار به طور میانگین ۳.۵ تُن پیش‌بینی می‌شود.

شهرستان شاهرود با ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شرق استان سمنان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: برداشت جو از ۲ هزار و ۸۹۷ هکتار مزارع شاهرود آغاز شد