سرمایه اجتماعی لازمه دستیابی به اهداف جمعی است

سرمایه اجتماعی لازمه دستیابی به اهداف جمعی است
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان در دیدار مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با نخبگان دانشگاهی که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ایران رنگین کمانی از اقوام و مذاهب و ادیان بوده و کردستان نیز تنوع زیادی در اقوام و مذاهب دارد که می‌توان از آن به عنوان فرصت بهره گرفت.


وی با اشاره به اینکه تفاوت مذهب و زبان و قومیت را خداوند برای ما مقدر کرده است، تاکید کرد: در جامعه ایران که زیربنای آن اسلام است، هیچکس حق ندارد هیچ تفاوتی قائل شود و همه با قوم و زبان و مذهب‌های متفاوت، از حقوق یکسانی برخوردار هستند.


رئیس دانشگاه کردستان عنوان کرد: همه ما وظیفه و مسئولیت‌هایی در برابر سیستم داریم و به همان اندازه نیز از حق و حقوقی برخوردار هستیم و نمی‌توان به دلیل تفاوت‌های قومی و مذهبی این وظایف و حقوق را نادیده گرفت.


وی ادامه داد: هر شبکه اجتماعی، گروه و دولتی که خواستار دستیابی به اهداف جمعی است، به سه نوع سرمایه انسانی، ابزار و سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی نیاز دارد. اگر سرمایه اجتماعی و تعهد نباشد، این شبکه اجتماعی و نظام و دولت به اهداف خود دست نخواهد یافت.


صادقی دو رکن اساسی سرمایه اجتماعی را اعتماد و مشارکت دانست و تاکید کرد: اگر اعتماد جلب شود، مشارکت نیز صورت خواهد  گرفت و در موارد مختلف وجود سرمایه اجتماعی موجب همراهی و همدلی خواهد شد.


وی سرمایه اجتماعی را لازمه دستیابی به اهداف دانست و خاطرنشان کرد: انتقال نظرات و مطالبات اقوام و مذاهب از سوی مشاور رئیس جمهور موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و وحدت و همدلی بیشتر در نظام خواهد شد و بی شک این مهم به نفع همه کشور خواهد بود.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: سرمایه اجتماعی لازمه دستیابی به اهداف جمعی است