آتش سوزی یک فروند لنج صیادی در بندرگاه چند منظوره سیریک

آتش سوزی یک فروند لنج صیادی در بندرگاه چند منظوره سیریک
خبرگزاری مهر
دریافت 64 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: آتش سوزی یک فروند لنج صیادی در بندرگاه چند منظوره سیریک