قالبیاف: مشکل کشور پول نیست، عُرضه است/آسترازنکای تاریخ گذشته از چرخه مراکز بهداشتی خارج شد/در دولت دوازدهم هر ۸ روز یک شهر ایجاد شده است

قالبیاف: مشکل کشور پول نیست، عُرضه است/آسترازنکای تاریخ گذشته از چرخه مراکز بهداشتی خارج شد/در دولت دوازدهم هر ۸ روز یک شهر ایجاد شده است
تابناک

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: قالبیاف: مشکل کشور پول نیست، عُرضه است/آسترازنکای تاریخ گذشته از چرخه مراکز بهداشتی خارج شد/در دولت دوازدهم هر ۸ روز یک شهر ایجاد شده است