پوشش مسی جدید باکتری ها را سریع تر از بین می برد

پوشش مسی جدید  باکتری ها را سریع تر از بین می برد
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ،پوشش مذکور با افزودن ویژگی های از بین بردن باکتری در مقیاس نانو و روی این کار را انجام می دهد. ویژگی های نانو در اینجا به عنوان برجستگی های کوچکی توضیح داده شده اند که با پاره کردن دیواره سلول باکتری ها، آنها را از بین می برند. از سوی دیگر تاثیرگذاری این ویژگی ها با وجود روی بیشتر می شود. این ماده در تماس با مس اکسیده می شود و به از بین بردن باکتری ها با سرعتی بالاتر از مس خالص کمک می کند.

کلیفورد در این باره می گوید: استفاده از پوشش مذکور به میزان قابل توجهی ابتلا به عفونت باکتریایی هنگام لمس سطوح در محیط های خدمات درمانی را کاهش می دهد. همچنین این پوشش حاوی مس کمتری نسبت به نمونه های فعلی است و بنابراین قیمت آن ارزان تر خواهد بود.

آزمایش ها روی ماده نشان داد پس از یک ساعت ۹۹.۷ درصد از «استافیلوکوکوس اورئوس»( نوعی پاتوژن که به طور معمول به ایجاد عفونت های بیمارستانی منجر می شود) را از بین می برد. این درحالی است که ۲ ساعت طول می کشد تا مس خالص این پاتوژن را از بین ببرد.

این تحقیق در نشریه Advanced Materials Interfaces منتشر شده است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: پوشش مسی جدید باکتری ها را سریع تر از بین می برد