شهریه‌های نجومی تحصیل در پردیس خودگردان یک دانشگاه دولتی

شهریه‌های نجومی تحصیل در پردیس خودگردان یک دانشگاه دولتی
خبر آنلاین

براین اساس دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ گروه علوم انسانی دوره کارشناسی شبانه باید مبلغ ۸ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۷۴ ریال به عنوان شهریه ثابت به این مرکز آموزشی پرداخت کنند.

پذیرفته شدگان دوره کارشناسی سایر گروه‌ها نیز موظف هستند، مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۵۰ ریال به عنوان شهریه ثابت پرداخت‌کنند.

شهریه ثابت مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان دوره شبانه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای گروه علوم‌انسانی ۱۷ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۳۳۵ ریال اعلام شده است. دانشجویان کارشناسی‌ارشد شبانه سایر گروه‌ها باید مبلغ ۲۰ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۶۰ ریال برای شهریه ثابت‌پرداخت‌کنند. همچنین دانشجویان کارشناسی‌ارشد (مجازی) گروه علوم انسانی باید مبلغ ۱۸ میلیون و ۷۰۲ هزار و یک ریال به عنوان شهریه پرداخت‌کنند. شهریه ثابت دانشجویان سایر گروه‌ها مقطع کارشناسی‌ارشد مجازی، مبلغ ۲۱ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۲۸۱ ریال است.

شهریه ثابت دوره کارشناسی‌ارشد پردیس خودگردان برای گروه انسانی ۴۳ میلیون و ۱۹۶هزار و ۶۵۱ ریال است و دانشجویان سایر گروه‌های آموزشی باید مبلغ ۵۲ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۷۰۴ ریال پرداخت‌کنند.

شهریه ثابت دوره دکتری شبانه برای گروه علوم‌انسانی ۵۰ میلیون ریال اعلام شده است و پذیرفته شدگان دوره دکتری سایر گروه‌ها موظف به پرداخت ۵۲ میلیون و ۷۵۱ هزار ریال به عنوان شهریه ثابت هستند.

شهریه ثابت دوره دکتری پردیس خودگردان برای گروه انسانی نیز ۶۱ میلیون و ۱۰۰هزار ریال تعیین شده است و دانشجویان سایر گروه‌های آموزشی این مقطع باید مبلغ ۶۴ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال پرداخت‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تاریخ برگزاری کنکور فوق لیسانس به آخر سال افتاد

گام عملی برای احداث نخستین دانشگاه مشترک خارجی در جزیره کیش

47231

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: شهریه‌های نجومی تحصیل در پردیس خودگردان یک دانشگاه دولتی