هفته فرهنگ و هنر؛ تو ای پری کجایی، کاش بی فشار فیفا درها باز می‌شد، غم نان باقی است

هفته فرهنگ و هنر از خاکسپاری ابتهاج و مرگ منوجهر اسماعیلی تا بحث و جدل هنرمندان و سینماگران با بخشنامه ها و سخت گیری های مدیران وزارت ارشاد

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: هفته فرهنگ و هنر؛ تو ای پری کجایی، کاش بی فشار فیفا درها باز می‌شد، غم نان باقی است