تحسین رهبر انقلاب از سرعت عمل دولت در قبال حوادث غیر مترقبه / این توفیق نشان از همدرد بودن دولت با مردم است

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: تحسین رهبر انقلاب از سرعت عمل دولت در قبال حوادث غیر مترقبه / این توفیق نشان از همدرد بودن دولت با مردم است