احکام قطع عضو؛ قانونی شدن شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی 

فرزانه جلالی - در ماه‌های گذشته احکام قطع انگشتان دو متهم به سرقت، با وجود مخالفت‌های گسترده داخالی و خارجی به اجرا درآمد. شالوده چنین احکامی چیست و چگونه به نقض گسترده حقوق بشر در ایران دامن می‌زنند؟ چرا این احکام نقض آشکار حقوق بشر و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی است؟

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: احکام قطع عضو؛ قانونی شدن شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی