جنگ سایبری ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی می شود؟

آمریکا سه نفر از تحریم شدگانی را که به دست داشتن در حمله های سایبری علیه منافع این کشور دست داشته اند را زیر ذره بین قرار داده و خواستار دریافت اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های آن ها شده است. مقام های آمریکایی برای دریافت اطلاعات ازاین افراد پاداش هم در نظر گرفته اند. محمد ضرغامی گزارش می دهد.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: جنگ سایبری ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی می شود؟