رژه پیاده و خودرویی نیروهای مسلح در کرمانشاه

رژه پیاده و خودرویی نیروهای مسلح در کرمانشاه
خبرگزاری مهر
دریافت 27 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: رژه پیاده و خودرویی نیروهای مسلح در کرمانشاه