دانشجویان جلوی دانشکده پزشکی تجمع کردند / امروز سه شنبه

دانشجویان جلوی دانشکده پزشکی تجمع کردند / امروز سه شنبه


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: دانشجویان جلوی دانشکده پزشکی تجمع کردند / امروز سه شنبه