پیام وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و کانادا در حمایت از مبارزات مردم ایران

 پیام  وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و کانادا در حمایت از  مبارزات مردم ایران


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: پیام وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و کانادا در حمایت از مبارزات مردم ایران