عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان: نوجوانان شرکت کننده در آشوب‌ها تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه هستند/ برخی به صورت ناخواسته در زمین گروه‌های جدایی طلب بازی کردند

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان: نوجوانان شرکت کننده در آشوب‌ها تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه هستند/ برخی به صورت ناخواسته در زمین گروه‌های جدایی طلب بازی کردند