با وجود تنش‌های شدید در بغداد رئیس جمهوری عراق انتخاب شد

با رای اکثریت نمایندگان حاضر در پارلمان عراق عبداللطیف رشید به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب شد. نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری به دلیل پرتاب راکت به منطقه سبز بغداد دچار وقفه شده بود.

منبع خبر: صدای آلمان

اخبار مرتبط: با وجود تنش‌های شدید در بغداد رئیس جمهوری عراق انتخاب شد