سرگردان در انبوه خبرها؛ چه باید کرد؟

نینا وباب ــ تصاویر به سرعت نشر و بازنشر می‌یابند. در چنین فرایندی، اطلاعاتِ متن اصلی از دست می‌رود و ما توانایی خود برای شناسایی منبع را از دست می‌دهیم. در دوران «پسا حقیقت»، تصاویر چه نقشی ایفا می‌کنند؟ راستی‌آزمایی آنها یعنی چه؟

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: سرگردان در انبوه خبرها؛ چه باید کرد؟