وزیر ورزش: افتخار بر تن کردن لباس مقدس تیم ملی برای قهرمانان شایسته ایران، مسئولیتی فراتر از کسب عناوین ورزشی دارد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: وزیر ورزش: افتخار بر تن کردن لباس مقدس تیم ملی برای قهرمانان شایسته ایران، مسئولیتی فراتر از کسب عناوین ورزشی دارد