درگیری شدید در بابل و تیراندازی مزدوران خامنه ای بسوی مردم

 درگیری شدید در بابل  و تیراندازی مزدوران خامنه ای بسوی مردم 


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: درگیری شدید در بابل و تیراندازی مزدوران خامنه ای بسوی مردم