چهره جدید جوخه ترور؛ نماد سوخته منافقین به دست چه کسانی بازسازی شد؟

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: چهره جدید جوخه ترور؛ نماد سوخته منافقین به دست چه کسانی بازسازی شد؟