روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث جوانرود

روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث جوانرود
خبرگزاری مهر
دریافت 6 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث جوانرود