سردار نقدی: ظالم‌تر از صدام و منافقین کسانی بودند که بچه‌های ما را به فضای مجازی و تحت‌ نظر غرب فرستادند

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: سردار نقدی: ظالم‌تر از صدام و منافقین کسانی بودند که بچه‌های ما را به فضای مجازی و تحت‌ نظر غرب فرستادند

موضوعات مرتبط: سردار نقدی منافقین صدام